contact

 

A MODUL  architects, s.r.o.

Českomoravská 183/27

190 00 Praha 9

tel: 731 157 419

e-mail: info@amodul.cz

 

 

Ing.arch. Čestmír Huf

tel: 604 657 131

e-mail: cestmir.huf@amodul.cz

 

IČO: 030 80 374

DIČ: CZ 030 80 374

bankovní spojení:

 

.